• Järjestöjen palveluiden kuvaaminen – Mahdollisuuksina Lähellä.fi ja PTV
Värikkäät nauhat kiertyvät palmikolle. Teksti: "Lähellä.fi ja Palvelutietovaranto -integraatio on tulossa. Mitä se tarkoittaa järjestöllesi?"

Järjestöjen toiminnan kuvaaminen – Mahdollisuuksina Lähellä.fi ja PTV

Järjestöjen palveluita yhteen kokoavasta Lähellä.fi-verkkopalvelusta toteutetaan vuonna 2023 integraatio Palvelutietovarantoon (PTV). Kun integraatio on toiminnassa, Lähellä.fi:stä PTV:hen siirtyvät organisaation perustiedot sekä ”Tukea ja apua” ja ”Harrastukset ja vapaa-aika”-kategorioiden toimintailmoitukset, joilla on ilmoitettu pitkäkestoisia palveluita. PTV:stä tiedot eivät siirry Lähellä.fi-palveluun.

Järjestö voi itse valita, kuvaako palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon vai Lähellä.fi:hin. Tarvittaessa järjestön on myös mahdollista kuvata tietoja molempiin palveluihin, esimerkiksi palvelutietoja PTV:hen ja tapahtumatietoja Lähellä.fi:hin. Jos järjestö käyttää Palvelutietovarantoa, Lähellä.fi:hin ilmoitettujen palveluiden siirtyminen PTV:hen estetään koneellisesti.

Valintana Lähellä.fi (ylläpitäjä Lähellä.fi-verkosto, 17 alueellista järjestötoimijaa)

Lähellä.fi on helpompi vaihtoehto esimerkiksi järjestöille, joilla on vähän resursseja, joilla toimintaa organisoimassa on paljon vapaaehtoisia sekä järjestöille, joille on tärkeää saada tiedot yhdellä ilmoituksella myös paikallisiin tapahtumakalentereihin.

•       Jos järjestö haluaa toimintansa näkyvän Lähellä.fi:ssä, se tulee kuvata suoraan Lähellä.fi:hin.

•       Käyttöönottoprosessi on kevyt ja käyttöliittymän käyttäminen on helppoa.

•       Vapaaehtoistehtävien ja muun vapaaehtoistoimintaan liittyvän tiedon kuvaaminen on mahdollista. “Vapaaehtoistoiminta”-kategorian toimintailmoitukset eivät siirry PTV:hen.

•       Lyhytkestoisten tapahtumien ilmoittamiseen on monipuolisemmat mahdollisuudet. Lyhytkestoiset tapahtumat eivät siirry PTV:hen.

•       Tiedot siirtyvät Palvelutietovarannon lisäksi Eventz-palveluun, KnowYourHoods -palveluun sekä joidenkin kuntien ja hyvinvointialueiden tapahtumakalentereihin.

•       Asiakkaille on tarjolla käytön tuki, valtakunnallisia infotilaisuuksia, alueellista lähitukea, ilmaisia viestinnän koulutuksia sekä järjestöjen yhteisiä markkinointikampanjoita.

•       Toimintailmoitukset on mahdollista hakea rajapinnan kautta omaan tapahtumakalenteriin.

•       Pakollisten tietojen määrä on suppeampi kuin PTV:ssä.

•       Sisällöille ei ole mahdollista antaa tarkkoja asiasanoja, vaan ne tuotetaan koneellisesti. Toiminnalle voi ilmoittaa teeman, toimintatyypin ja kuvaustekstin, jotka edesauttavat ilmoituksen löytymistä esimerkiksi verkkopalveluiden ja hakukoneiden hakutuloksissa.

•       Lähellä.fi:ssä ei ole mahdollista nimetä asiointikanavia tai antaa niille tiivistelmää. Nämä tiedot tuotetaan Lähellä.fi:stä PTV:hen tuotuun dataan koneellisesti.

Valintana PTV (ylläpitäjä Digi- ja väestötietovirasto DVV)

Palveluiden kuvaaminen PTV:hen on suositeltava vaihtoehto järjestöille, joilla on resursseja toiminnan organisointiin, palvelujen ylläpitoon sekä datan hyödyntämiseen esimerkiksi omilla verkkosivuilla.

·        Palvelutietovarannon käyttöönottoprosessi on laajempi (sisältää mm. käyttölupahakemuksen tekemisen ja PTV-ajokortin suorittamisen).

·        Pakollisia tietoja on enemmän, joten tarkempi palveluiden rakenteinen kuvaaminen on mahdollista.

·        PTV:n ohjaa käyttäjää rakenteisen, laadukkaan tiedon tuottamisessa (esim. tekstintarkastustyökalu sekä automaattinen asiasanoittaja).

·        Käyttäjä voi kuvata tuottamaansa sisältöä palveluluokin ja asiasanoin. Ne edesauttavat palvelun löytymistä esimerkiksi verkkopalveluiden ja hakukoneiden hakutuloksissa.

·        PTV-asiakkaille on tarjolla käytön tuki, koulutuksia, ohjeita sekä Slack-kanava tiedonvaihtoon.

·        PTV:hen kuvattujen palveluiden yhteydessä voidaan hyödyntää Suomi.fi-laatutyökaluja.

·        Toimijoiden, jotka aikovat hyödyntää omaa dataansa, kannattaa kuvata palvelut PTV:hen. PTV:tä hyödyntää tällä hetkellä yli 120 toimijaa, muun muassa Suomi.fi, useita kuntia, 16 hyvinvointialuetta, omaperhe.fi, hoidonperusteet.fi, zekki.fi ja terveyskirjasto.fi.

Tilanteissa, joissa rahoittajataho edellyttää palveluiden kuvaamista PTV:hen, järjestö voi itse valita, kumpaa palvelua käyttää. Julkiselle sektorille ostopalveluita tuottavia järjestöjä suositellaan kuvaamaan palvelunsa PTV:hen.

Lisätietoja lähellä.fi-PTV-integraatiosta:

 

ptv-tuki@dvv.fi

info@lahella.fi tai oman alueesi lähellä.fi-edustaja