• Lähellä.fi ja PTV

Järjestöjen toiminnan kuvaaminen – Mahdollisuuksina Lähellä.fi ja PTV

Järjestöjen palveluita yhteen kokoavasta Lähellä.fi-verkkopalvelusta on toteutettu integraatio Palvelutietovarantoon (PTV). Lähellä.fi:stä PTV:hen siirtyvät organisaation perustiedot sekä ”Tukea ja apua” ja ”Harrastukset ja vapaa-aika”-kategorioiden toimintailmoitukset, joilla on ilmoitettu pitkäkestoisia palveluita. PTV:stä tiedot eivät siirry Lähellä.fi-palveluun.

Järjestö voi itse valita, kuvaako palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon vai Lähellä.fi:hin. Tarvittaessa järjestön on myös mahdollista kuvata tietoja molempiin palveluihin, esimerkiksi palvelutietoja PTV:hen ja tapahtumatietoja Lähellä.fi:hin. Jos järjestö käyttää Palvelutietovarantoa, Lähellä.fi:hin ilmoitettujen palveluiden siirtyminen PTV:hen estetään koneellisesti.

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon tallennetaan tietoja palveluista sekä asiointikanavista, joista palvelua saa. Palvelut kuvataan PTV:hen asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisen mallin avulla. PTV:hen tallennetut tiedot ovat avointa dataa eli ne  ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta.

 

Julkishallinnon organisaatioilla on lakisääteinen velvollisuus kuvata palvelut PTV:hen. Järjestöillä on oikeus käyttää PTV:tä. Palvelutietovarannon käyttö on maksutonta.

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla kansalainen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.


Ajankohtaista

12.4.2024 Integraatio on toiminnassa. Siitä on korjattu Y-tunnustarkistus, johon on liittynyt ongelmia, joiden vuoksi joitakin tuplaorganisaatioita on päässyt muodostumaan Palvelutietovarantoon. Lisäksi havaittiin tekstimuotoilujen siirtymiseen liittyviä ongelmia, jotka niinikään on nyt korjattu.

2.4.2024 Aluetiedon määräytymisessä huomattu ongelma on korjattu. Ominaisuutta lisäksi kehitetään kevään aikana. Rajapinnasta on siirtynyt Palvelutietovarantoon jonkin verran myös yksittäisiä tapahtumia, joita sinne ei ole tarkoitus viedä. Tämä ongelma on nyt saatu myös korjattua. Integraatio on normaalisti toiminnassa.

25.3.2024 Integraatio on toiminnassa. Integraatiossa on havaittu muutostarpeita esimerkiksi aluetietojen määräytymisessä ja päättyneiden palveluiden arkistoitumisessa Palvelutietovarannossa. Ongelmia selvitetään ja korjataan parhaillaan.


Varmista nämä asiat!

Tietojen saumaton siirtyminen Lähellä.fi:stä Palvelutietovarantoon asettaa tiedolle tiettyjä vähimmäisvaatimuksia.

Y-TUNNUS

Tarkista yhdistyksesi tiedoista, että olet syöttänyt y-tunnuksen sille varattuun kenttään. Vain y-tunnuksensa ilmoittaneiden yhdistysten tiedot siirtyvät Palvelutietovarantoon.

TOIMIALAT

Tarkista, että organisaatiollesi on ilmoitettu Lähellä.fi:ssä korkeintaan viisi toimialaa.

TOIMINTAILMOITUSTEN TEEMAT

Varmista, että toimintailmoituksissasi on valittuna korkeintaan kaksi teemaa. Ennen lokakuuta 2023 julkaistuissa ilmoituksissa saattaa olla vielä enemmän teemoja kuin integraatiossa hyväksytään.

TOIMINTAMUODOT

Varmista, että toimintailmoituksissasi on valittuna vain yksi toimintamuoto. Ennen lokakuuta 2023 julkaistuissa ilmoituksissa saattaa olla vielä enemmän toimintamuotoja kuin integraatiossa hyväksytään.

TIETOJEN LAATU

Pidäthän huolta siitä, että toimintasi tiedot on syötetty lomakkeiden ohjeiden mukaisesti. Näin tiedosta tulee laadukasta ja se on hyödynnettävissä Palvelutietovarannossa ja kaikissa Palvelutietovarannon tietoja hyödyntävissä palveluissa. Ohjeita on hiljattain tarkennettu. Ohjeiden mukaan syötetyllä tiedolla varmistat, että tietoa etsivät ihmiset löytävät helposti toimintasi pariin.


Valintana Lähellä.fi (ylläpitäjä Lähellä.fi-verkosto, 17 alueellista järjestötoimijaa)

Lähellä.fi on helpompi vaihtoehto esimerkiksi järjestöille, joilla on vähän resursseja, joilla toimintaa organisoimassa on paljon vapaaehtoisia sekä järjestöille, joille on tärkeää saada tiedot yhdellä ilmoituksella myös paikallisiin tapahtumakalentereihin.

•       Jos järjestö haluaa toimintansa näkyvän Lähellä.fi:ssä, se tulee kuvata suoraan Lähellä.fi:hin.

•       Käyttöönottoprosessi on kevyt ja käyttöliittymän käyttäminen on helppoa.

•       Vapaaehtoistehtävien ja muun vapaaehtoistoimintaan liittyvän tiedon kuvaaminen on mahdollista. “Vapaaehtoistoiminta”-kategorian toimintailmoitukset eivät siirry PTV:hen.

•       Lyhytkestoisten tapahtumien ilmoittamiseen on monipuolisemmat mahdollisuudet. Lyhytkestoiset tapahtumat eivät siirry PTV:hen.

•       Tiedot siirtyvät Palvelutietovarannon lisäksi Eventz-palveluun, KnowYourHoods -palveluun sekä joidenkin kuntien ja hyvinvointialueiden tapahtumakalentereihin.

•       Asiakkaille on tarjolla käytön tuki, valtakunnallisia infotilaisuuksia, alueellista lähitukea, ilmaisia viestinnän koulutuksia sekä järjestöjen yhteisiä markkinointikampanjoita.

•       Toimintailmoitukset on mahdollista hakea rajapinnan kautta omaan tapahtumakalenteriin.

•       Pakollisten tietojen määrä on suppeampi kuin PTV:ssä.

•       Sisällöille ei ole mahdollista antaa tarkkoja asiasanoja, vaan ne tuotetaan koneellisesti. Toiminnalle voi ilmoittaa teeman, toimintatyypin ja kuvaustekstin, jotka edesauttavat ilmoituksen löytymistä esimerkiksi verkkopalveluiden ja hakukoneiden hakutuloksissa.

•       Lähellä.fi:ssä ei ole mahdollista nimetä asiointikanavia tai antaa niille tiivistelmää. Nämä tiedot tuotetaan Lähellä.fi:stä PTV:hen tuotuun dataan koneellisesti.

Valintana PTV (ylläpitäjä Digi- ja väestötietovirasto DVV)

Palveluiden kuvaaminen PTV:hen on suositeltava vaihtoehto järjestöille, joilla on resursseja toiminnan organisointiin, palvelujen ylläpitoon sekä datan hyödyntämiseen esimerkiksi omilla verkkosivuilla.

·        Palvelutietovarannon käyttöönottoprosessi on laajempi (sisältää mm. käyttölupahakemuksen tekemisen ja PTV-ajokortin suorittamisen).

·        Pakollisia tietoja on enemmän, joten tarkempi palveluiden rakenteinen kuvaaminen on mahdollista.

·        PTV:n ohjaa käyttäjää rakenteisen, laadukkaan tiedon tuottamisessa (esim. tekstintarkastustyökalu sekä automaattinen asiasanoittaja).

·        Käyttäjä voi kuvata tuottamaansa sisältöä palveluluokin ja asiasanoin. Ne edesauttavat palvelun löytymistä esimerkiksi verkkopalveluiden ja hakukoneiden hakutuloksissa.

·        PTV-asiakkaille on tarjolla käytön tuki, koulutuksia, ohjeita sekä Slack-kanava tiedonvaihtoon.

·        PTV:hen kuvattujen palveluiden yhteydessä voidaan hyödyntää Suomi.fi-laatutyökaluja.

·        Toimijoiden, jotka aikovat hyödyntää omaa dataansa, kannattaa kuvata palvelut PTV:hen. PTV:tä hyödyntää tällä hetkellä yli 120 toimijaa, muun muassa Suomi.fi, useita kuntia, 16 hyvinvointialuetta, omaperhe.fi, hoidonperusteet.fi, zekki.fi ja terveyskirjasto.fi.


Tilanteissa, joissa rahoittajataho edellyttää palveluiden kuvaamista PTV:hen, järjestö voi itse valita, kumpaa palvelua käyttää. Julkiselle sektorille ostopalveluita tuottavia järjestöjä suositellaan kuvaamaan palvelunsa PTV:hen.


Huomioithan myös teknisten järjestelmien viiveet.

  • Lähellä.fi:ssä julkaisemasi tieto ja sen päivitykset eivät näy välittömästi. Tässä on tavallisesti muutaman minuutin viive.

  • Tiedot siirtyvät ja päivittyvät Lähellä.fi:stä Palvelutietovarantoon kerran päivässä aikaisin aamuyöllä. Eli Lähellä.fi:ssä julkaisemasi tiedot näkyvät Palvelutietovarannossa vasta seuraavana päivänä.