• Yleiset käyttöehdot

LÄHELLÄ.FI -VERKKOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuus on julkinen, avoin ja maksuton verkkopalvelu. Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen. 

Lue lisää palvelusta Tietoa palvelusta -sivulta. 

 

Palveluntuottajan oikeudet ja vastuu 

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta rekisteripitäjinä ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta.  

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä, käytöstä, puutteellisuuksista tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään valvo eikä vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys. 

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. 

Palvelutuottajalla on oikeus oman harkintansa mukaisena ajankohtana muokata ja muuttaa Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuuden käyttöehtoja, tietosuojakäytäntöä, ulkoasua, sisältöä, toimintaa ja saatavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia verkkopalvelusta tai lopettaa palvelu osittain tai kokonaan. 

Palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista ja käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla, mikäli tiedottaminen on kohtuudella mahdollista. Palveluntuottaja voi tiedottaa käyttäjille myös muista palveluun sekä sen käyttöön liittyvistä asioista palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Palveluntuottajalla on oikeus tuottaa koosteita ja tilastoja palveluiden käytöstä ja näyttää niitä julkisesti ilman tunnistetietoja. 

Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuus sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkopalveluihin. Näissä verkkopalveluissa sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. 

 

Kävijätietojen keräys 

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi. 

Palveluntuottaja noudattaa Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuuden ylläpitämisessä henkilötietoihin liittyvää lainsäädäntöä sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Henkilötietoja käytetään Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa käyttäjien antaman palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli palautteen antaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. 

Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä Lähellä.fi -verkkopalvelussa. 

 

Riitojen ratkaiseminen 

Verkkopalvelukokonaisuuden käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan palveluntuottajan Suomen lainsäädännön mukaisesti.