• Yleinen tietosuojaseloste

LÄHELLÄ.FI -VERKKOPALVELUN YLEINEN TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679) 

 

Rekisterinpitäjä 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Kansankatu 13 

96100 Rovaniemi 

Puhelin (info): 040 6895910 

info@lappilaiset.fi 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry edustaa Lähellä.fi-verkostoa.

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Toiminnanjohtaja 

Virpi Nevalainen 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Kansankatu 13 

96100 Rovaniemi 

Puhelin (info): 040 040 3659 

etunimi.sukunimi@lapinsote.fi 

 

Rekisterin nimi 

Lähellä.fi -verkkopalvelu 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Lähellä.fi -palvelun henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on 

 • palvelun toimittaminen ja ylläpito 

 • palautteiden hallinta ja hoitaminen (viestintä palautetta antaneille käyttäjille) 

 • palvelun kehittäminen 

 • palvelun turvallisuus 

 • käytön seuranta ja analysointi 

Lomakkeella erikseen kerättävät tiedot ja automaattisesti kerääntyvät tiedot eriteltynä tai selvennettynä. 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja sisältö 

 

Suostumuksen pohjalta palautteen, kokemuksen ja kehitysehdotuksen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli kirjoittaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita voivat olla nimi, nimimerkki, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muu henkilön ilmoittama yhteystieto. 

Suostumuksen pohjalta kyselyihin ja arvointoihin annetut henkilötiedot, joita voivat olla kyselyistä tai arvonnoista riippuen nimi tai nimimerkki, sukupuoli, syntymävuosi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. 

Lähellä.fi -palvelun ylläpidon tekemän sopimuksen pohjalta verkkopalvelun loppukäyttäjiä seuraavan palvelun (Google Analytics + muu analytiikka) kanssa. Yksittäisen loppukäyttäjän tietoja ei käsitellä tunnistettavasti. 

Lähellä.fi -palveluun sijoitettujen yhteisöpalveluiden (esim. Facebook ja Twitter) ja upotettujen palveluiden (esim. Youtube) sisällöt keräävät loppukäyttäjistä henkilötietoja omien käyttöehtojensa ja käytänteidensä mukaisesti. Lähellä.fi -palvelun ylläpito ei käsittele yhteisöpalveluiden eikä upotettujen palveluiden keräämiä henkilötietoja. Yhteisöpalveluiden ja upotettujen palveluiden tietosuojakäytäntöihin voi tutustua kussakin palvelussa erikseen. 

Lähellä.fi palvelu sisältää linkkejä myös muihin verkkopalveluihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten palveluiden henkilötietokäytännöistä ja -sisällöistä. Kunkin palvelun tietosuojakäytäntöihin voi tutustua kussakin palvelussa erikseen. 

Verkkopalvelun oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi järjestelmä kerää evästeitä väliaikatiedon tallentamiseen. 

 

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät 

 • Palautteen, kehittämisehdotuksen ja yhteydenottopyynnön osalta Lähellä.fi -verkkopalvelun ylläpito 

 • Käytön seurannan ja palvelun kehittämisen osalta verkkopalvelun ylläpito 

 • Kyselyiden ja arvontojen osalta niiden toteuttamisesta vastaavat henkilöt 

 • Lähellä.fi -palvelun teknisestä ylläpidosta ja järjestelmän kehittämisestä vastaa ulkoistettu IT-palveluntarjoaja. IT-palveluntarjoaja käsittelee tarvittaessa Lähellä.fi -palvelun kaikkia henkilötietoja. 

 

Rekisterin tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään määräaika: 

 • Palautteen, käyttötuen ja kehitysehdotuksen osalta rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot vastauksen antamisen jälkeen. Vastaus annetaan rekisteröidylle mahdollisimman pian. 

 

Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.  

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Lähellä.fi -verkkopalveluun henkilötietoja saadaan henkilöltä itseltään. 

 

Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto sekä siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta Lähellä.fi -palvelusta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan ohjautuvat pelkästään ylläpitoon. 

Loppukäyttäjän Lähellä.fi -palveluun lomakkeella antamia tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli loppukäyttäjä käyttää Lähellä.fi -palvelun sisälle sijoitettuja yhteisöpalveluiden ja upotettujen palveluiden sisältöjä, voivat nämä palvelut siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Samoin käytön seurannassa käytetty Google Analytics -palvelu voi siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Lähellä.fi -palvelun rekisterinpitäjä ei vastaa näiden palveluiden henkilötietojen siirrosta. Näiden palveluiden henkilötietojen siirrosta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle voi tutustua kussakin palvelussa erikseen. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena erilaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäen. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsevät kirjautumaan vain tietyt työntekijät käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa IT-palveluntarjoajan tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

 

Yhteydenotot 

Selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse osoitteella info@lahella.fi. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa tarkastusoikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys. Mikäli rekisteröity ei toimita tarpeellisia lisätietoja, rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tehtävästä. 

 

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen suoraan rekisteröidyille tai julkisella ilmoituksella, kuten median välityksellä, mikäli tämä aiheuttaa rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen loukkauksista myös tietosuojavaltuutetulle. 

 

Muuta Lähellä.fi -palvelun henkilötietojen käsittelyyn liittyvää 

Henkilötiedot voi jättää antamatta seuraavissa palvelun käyttötilanteissa, mikäli loppukäyttäjä ei halua vastausta: 

 • palaute 

 • kehittämisehdotus 

 • käyttötuki 

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten laittamalla verkkopalveluumme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti palvelussamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

 

Tietosuojaseloste on laadittu 6.4.2022.