• Mikkelin työttömät ry

Mikkelin työttömät ry

    Kunta tai hyvinvointialue
    Sosiaalialan yhdistykset

Yhdistyksemme on Työttömien Keskusjärjestön TK ry:n jäsen ja sitä kautta vaikutamme työttömien asemaan myös valtakunnan tasolla.Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Jäsenen puoluekanta, uskonto, ihonväri, ikä tai sukupuoli ei ole meille haitta eikä suositus. Kaikki ovat tasa-arvoisia ja tasavertaisia toiminnassamme.Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi ja työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä työttömyydestä aiheutuvien henkisten, fyysisten ja taloudellisten haittojen vähentämiseksi.Olemme elävästi mukana yhteiskunnan toiminnassa ja pyrimme laajaan ja rakentavaan yhteistyöhön eri tahojen ja järjestöjen kanssa. STEA, STM, Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakunta, Te-hallinto ELY-keskus, Eloisa, seurakunta ja eri yhdistykset ja kansalaisjärjestöt ovat yhteistyökumppaneitamme.Mikkelin työttömät ry tarjoaa työttömille suunnattua ohjausta ja neuvontaa, vertaistukitoimintaa ja toimintaryhmiä, vapaamuotoista maksutonta kurssitoimintaa, terveysneuvontaa sekä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Raviradantie 8-10
50100 Mikkeli
Etelä-Savo, FI

WWW-osoite
www.mikkelintyottomat.fi

Sähköpostiosoite
heikki.pyrhonen@mikkelintyottomat.fi

Puhelinnumero
044 722 0501

Facebook
https://www.facebook.com/mikkelintyottomat