• Nurmes-seura ry

Nurmes-seura ry

    Kulttuuriyhdistykset
    Asukas- ja kyläyhdistykset

Seuran tarkoituksena on

•työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,

•toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,

•olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä

•syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

•toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,

•tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,

•on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,

•suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus ja julkaisutoimintaa,

•tukee museotoimintaa,

•järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä

•muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus ja tiedotustoimintaa,

•järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,

•toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,

•edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Kotiniementie 2
75530 Nurmes
Pohjois-Karjala, FI

WWW-osoite
https://www.facebook.com/nurmesseura/

Sähköpostiosoite
nurmes.seura@gmail.com

Puhelinnumero
044 017 0813