• Kynsiniemi-Lukanpuro kyläyhdistys ry

Kynsiniemi-Lukanpuro kyläyhdistys ry

    Asukas- ja kyläyhdistykset

Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda esiin edustamansa väestön näkökantoja ja valvoa sen yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää toiminnallaan kylän kaikinpuolista kehitystä, parantaa asukkaiden ja asuinympäristön viihtyvyyttä, edistää kyläläisten kulttuuri- ja vapaa-ajanharrastuksia, lisätä kyläläisten keskinäistä kanssakäymistä, toimia yhteistyökanavana ulkopuolisiin nähden, sekä vaalia kylän perinteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita kylää koskevissa asioissa, toimii tarvittaessa kylää kehittävien hankkeiden vetäjänä, järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia, kulttuuri- ja harrastustilaisuuksia, sekä retkiä ja talkoita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys toimeenpanee rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Kynsiniementie 30 A
75530 Nurmes
Pohjois-Karjala, FI

WWW-osoite
https://www.facebook.com/kynsiniemilukanpuro

Sähköpostiosoite
kynsiniemi.lukanpuro.kyla@gmail.com

Puhelinnumero
040 104 5952