• Näre ry

Näre ry

    Sosiaalialan yhdistykset

NÄRE RY:n toiminta ja tarkoitus. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmes. Näre ry on työttömien yhdistys, jonka tarkoitus on olla työttömien tukena.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi, työtä hakevien ja työtä vailla olevien toimeentulon parantamiseksi sekä heidän henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa kohottamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää työttömien omaehtoista toimintaa asemansa parantamiseksi, työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävää neuvontapalvelua, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä harrastus-, opinto- liikunta- ja raittiustoimintaa, avustus- ja palvelutoimintaa, koulutus-, kurssi-, näyttely- ja messutoimintaa sekä hankkia asiantuntija-apua oman elämänhallintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä luvan saatuaan sekä harjoittaa asianomaisen luvan hankittuaan kahvila- ja ruokalatoimintaa, erilaisten koneiden, laitteiden, autojen ja huonekalujen kunnostusta. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa tekstiilien, kudonnaisten, mattojen, ryijyjen ja puutöiden valmistusta ja korjausta sekä, kirpputori- ja kierrätystoimintaa. Yhdistys voi järjestää työllistymistä edistävää ja siihen verrattavissa olevaa kuntouttavaa terapeuttista työtoimintaa.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Koulukatu 5
75500 Nurmes
Pohjois-Karjala, FI

WWW-osoite
www.nare.fi

Sähköpostiosoite
narekartano@nare.fi

Puhelinnumero
040 715 1963

Facebook
https://www.facebook.com/nareyhdistys/?locale=fi_FI