• Reactori-hanke

Reactori-hanke

    Kunta tai hyvinvointialue

Tässä Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamassa hankkeessa pyritään parantamaan työikäisten henkilöiden digiosallisuutta sekä sosiaalista osallisuutta digitaalisten keinojen avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  (EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/2221)

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Ajokinkuja 6
33100 Tampere
Pirkanmaa, FI

WWW-osoite
www.tampere.fi/reactori

Sähköpostiosoite
minna.ruuska1@tampere.fi