• Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

    Mielenterveysyhdistykset
Yhdistys ylläpitää mielenterveyskuntoutujien Klubitaloja Etelä-Suomen alueella. Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien eli Klubitalojen jäsenten ja palkatun henkilökunnan yhdessä muodostamia kuntouttavia yhteisöjä, joiden tavoitteena on tuke ja kannustaa ihmisiä ottamaan käyttöön omat psyykkiset ja sosiaaliset voimavaransa, tietonsa, taitonsa sekä oppimiskykynsä. Toiminnan tavoitteena on parantaa jäsenten elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta, ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä ja tukea työelämään ja opintojen pariin.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Hämeentie 54
00500 Helsinki
Uusimaa, FI

WWW-osoite
www.eskot.org

Sähköpostiosoite
yhdistys@eskot.org

Puhelinnumero
040 725 2028