• KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

    Vammaisyhdistykset
    Sosiaalialan yhdistykset
Yhdistys edustaa koulutettuja kokemustaustoja, joilla on kokemustietoa hyvin monimuotoisesti. Perinteisen MIelenterveys, päihde ja somaattisten sairauksien kokemusasiantuntijoiden lisäksi löytyy omaisia, uskontojen uhreiksi joutuneita, vankilassa olleita ja konkurssin tehneitä. Me välitämme toimeksiantoja jäseniksi hyväksytyille kokemusasiantuntijoillemme. Heitä on yli 500 valtakunnallisesti. Meidän kokemusasiantuntijamme tavoittavat vuoden aikana 169 386 kuulijaa.Edellytämme jäseniltämme laatimiemme kokemusasiantuntijakoulutussuositusten mukaisen koulutuksen käymistä. (Minimi on 4kk ajan jaksolle sijoittuva 50 lähiopetustuntia laajuinen koulutus). Toisinaan hyväksymme esimerkiksi Kokemustoimintaverkoston 26 tunnin koulutuksen käyneitä mikäli löytyy laajaa työkokemusta tai muuta osaamista kokemusammattilaisena. Hallitus on siis 10 toiminta vuotemme aikana käynyt läpi jokaisen hakijan hakemuksen. Kaikki hakemukset lähetetään Internet-sivuiltamme kokemusasiantuntijat.fi.Lisäksi organisoimme Kansallista kokemusasiantuntijatyöryhmää organisaatioille. Se on maksuton työryhmä, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi. Mukana on jo lähes 50 organisaatiota ja joukossa on sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia, kuntayhtymiä ja pienempiä yhdistyksiä. Kaikki demokraattisesti saman pöydän äärellä. Toimimme kokemusasiantuntijuuden asiantuntijoina, asiakasosallisuuden edistäjinä, sekä laadimme kokemusasiantuntijakoulutuksiin suosituksia, sekä kokemusasiantuntijoiden palkkiosuositukset.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia