• Nuorten Ystävät ry

Nuorten Ystävät ry

  Lapsi- ja perheyhdistykset
  Mielenterveysyhdistykset
  Monialayhdistykset
  Nuorisoyhdistykset
  Päihdetyötä tekevät yhdistykset
  Sosiaalialan yhdistykset

Nuorten Ystävät on valtakunnallinen monialajärjestö, joka tunnetaan ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön, vaativan erityisen tuen opetuksen sekä yhteisöllisen sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen toimijana. Olemme työskennelleet tukea tarvitsevien lasten, nuorten, perheiden ja työikäisten parissa jo yli 115 vuotta. Järjestö tuo tukea tarvitsevien ihmisten äänen kuuluviin.

Toiminnassamme näkyy vahva kehittäjän rooli uusien toimintamallien, tutkimuksellisen tiedon ja kehittämishankkeitten tuottajana. Järjestö toimii valtakunnallisesti 12 eri paikkakunnalla. Toiminta ulottuu sosiaalisen kuntoutuksen, työllistymisen, päihdetyön, lapsiperhetyön asiantuntijuuden sekä koulutoiminnan alueille. Asiantuntijana ja vaikuttajana Nuorten Ystävät ry valvoo tukea tarvitsevien ihmisten etuja ja toimii osallisuuden mahdollistajana.

Tarjoamme tilaisuuksia, ryhmätoimintaa sekä henkilökohtaista ohjausta myös verkossa. Valtakunnallisen järjestötyön tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle – Huomista varten.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia