• Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry

Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry

    Mielenterveysyhdistykset
    Sairaus- ja terveysala ja potilasyhdistykset
Yhdistyksemme on valtakunnallisen Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) rekisteröity jäsenyhdistys ja Mielenterveyspoolin jäsen. Yhdistys toimii valtakunnallisesti. Sen kotipaikka on Helsinki.Yhdistyksen tavoitteet- pyrkiä parantamaan kuntoutujien elämänlaatua- pyrkiä vaikuttamaan siten, että asenteet sairastuneita kohtaan lievenisivät- sitoutua edistämään sellaista dialogisempaa ja laaja-alaisempaa näkökulmaa ja ihmiskuvaa, jossa psykoosiksi tulkittavat kokemukset voidaan nähdä ja kohdata myös muuna kuin sairauden oireena- tarjota yhdistyksen jäsenille mielekästä yhdistystoimintaa- jakaa kokemusperäistä tietoa- käydä vuoropuhelua terveys- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa- seurata aktiivisesti psykiatrian ja kuntoutusalan kehitystä ja tarpeen mukaan ottaa kantaa kuntoutujia koskeviin asioihin- jakaa tietoa psykooseista- rohkaista jäseniä kansalais- ja vertaistukitoimintaan- lisätä omaan kuntoutumiseen liittyvää toiveikkuutta kuntoutujissa

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Valumallinpolku 2 A 612
33100 Tampere
Pirkanmaa, FI

Käyntiosoite

Valumallinpolku 2 A 612, 33100 Tampere
33100 Tampere
Pirkanmaa, FI

WWW-osoite
https://nousevamieli.fi/

Sähköpostiosoite
susanna.ojanpera@nousevamieli.org

Puhelinnumero
045 356 7104