• Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

    Harraste- ja vapaa-ajanyhdistykset
    Vammaisyhdistykset

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry on pe­rus­tet­tu vuonna 1965 ou­lu­lais­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten ja heidän per­hei­den­sä edun­val­vo­jak­si. Jäseniä yh­dis­tyk­ses­sä on jo yli 400.Yh­dis­tyk­sen tehtävänä on huolehtia pai­kal­li­ses­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den ja heidän per­hei­den­sä etujen aja­mi­ses­ta sekä järjestää kou­lu­tus­ta ja har­ras­tus­toi­min­taa eri ikä­ryh­mil­le. Lisäksi yhdistys tukee ke­hi­tys­vam­mai­sia ja heidän per­hei­tään tekemällä yh­teis­työ­tä alueen muiden toi­mi­joi­den kanssa.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Kansankatu 53
90100 Oulu
Pohjois-Pohjanmaa, FI

WWW-osoite
www.oketuki.fi

Sähköpostiosoite
annemari.eskola@oketuki.fi

Puhelinnumero
040 163 2282

Facebook
https://www.facebook.com/oketuki

Instagram
www.instagram.com/oketuki

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCRDJBPloKaFtJNoAlXU80qw/videos?view=0