• Käyttöehdot rekisteröityneet

LÄHELLÄ.FI -VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT - REKISTERÖITYNYT KÄYTTÄJÄ

Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuus on julkinen, avoin ja maksuton verkkopalvelu. Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen. 

Tietoa palvelusta. 

 

Verkkopalvelussa tietoja voi julkaista palveluun kirjatun organisaation nimissä. Tietojen julkaiseminen edellyttää sitä, että 

1) organisaatio on kirjattu palveluun ja organisaation perustiedot on ilmoitettu palvelussa.   

2) toimintatietoja ilmoittava henkilö on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja henkilö on liittynyt ja/tai hyväksytty organisaation käyttäjäksi. 

Palveluun voivat rekisteröityä käyttäjiksi ei-kaupalliset toimijat, kuten yhdistykset, järjestöt, yhteisöt, seurakunnat, kunnat ja kaupungit sekä sosiaaliset yritykset.  

Rekisteröityessään käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä. Mikäli näihin käyttöehtoisin ei sitoudu, käyttäjältä voidaan evätä pääsy palveluun. 

Näiden käyttöehtojen hyväksymisen kautta muodostuu sopimus, jonka pohjalta rekisteröidyn (palveluun rekisteröityneen) henkilötietoja käsitellään. 

 

Julkiset tiedot ja palveluun rekisteröityminen 

Käyttäjän palvelussa rekisteröityneenä julkaisema sisältö on julkista ja muiden käyttäjien nähtävissä. Käyttäjän nimi ja käyttäjänimi tallentuvat jokaiseen julkaistuun sisältöön metatietona. Käyttäjän muut tiedot eivät ole julkisia. 

Käyttäjän tulee rekisteröityä palveluun sisällöntuottajan nimissä. Käyttäjä voi pyytää käyttäjätilinsä poistoa palvelun ylläpidosta. 

 

Rekisteröityneen käyttäjän oikeudet ja vastuu 

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on käyttäjän vastuulla. 

Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa palveluun tallentamiensa ja palvelussa julkaisemiensa sisältöjen oikeellisuudesta, toimivuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet tai oikeudenhaltijoiden suostumukset verkkopalvelussa julkaistavaan materiaaliin (mm. tekstiin, kuviin, liitetiedostoihin äänitteisiin ja videoihin). Käyttäjällä tulee olla kaikkien kuvassa tai videossa esiintyvien henkilöiden suostumukset siihen, että ne julkaistaan Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. 

Lisätessään sisältöä palveluun käyttäjä suostuu siihen, että hänen lisäämäänsä sisältöä voidaan vapaasti hyödyntää, levittää ja ottaa käyttöön ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että oikeudenomistaja nimetään jollakin seuraavista tavoista: 

  • Sisältösivun URL-osoite tai sivulle johtava hyperlinkki liitetään sovellukseen / jaettuun sisältöön. 

  • Sisällöntuottaja listataan hyvän lähdeviittaustavan mukaisesti sovelluksen / jaetun sisällön lähdelistaan. 

Käyttäjä voi vapaasti hyödyntää ja käyttää muiden käyttäjien tuottamaa sisältöä ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että hän nimeää sisällön tuottajan huomioiden yllä mainitun ohjeistuksen. Ilman lähteen nimeämistä verkkopalvelukokonaisuuden materiaalia ja suojattuja aineistoja ei saa tallentaa, levittää tai kopioida ilman erillistä lupaa. Sivuston rakenteiden, lomakkeiden ja luokitusten jatkohyödyntämiseen on pyydettävä erillinen lupa. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta muiden käyttäjien tuottaman sisällön myyntiin tai hyödyntämiseen kaupallisessa toiminnassa.  

Käyttäjien oman yleishyödyllisen toiminnan mainonta on mahdollista Lähellä.fi -verkkopalvelussa, mutta liiketoiminnan harjoittaminen Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuuden kautta ei ole sallittua. 

Lähellä.fi -palveluun ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista sisältöä. Tällaista on muun muassa sisältö, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia, yksittäisen henkilön tietoja (henkilötietoja) sisältäviä tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Verkkopalveluiden ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastainen aineisto palvelusta.  

Lähellä.fi -verkkopalvelua ei saa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai sähköpostin massalähetyksillä. 

 

Käyttäjä on vastuussa tuottamansa aineiston käytöstä, päivittämisestä, säilyttämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä. Käyttäjän tulee tarkistaa ja päivittää palveluun tuottamansa sisällöt ja materiaalit vähintään kerran vuodessa. 

Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuus sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkopalveluihin. Näissä verkkopalveluissa sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. 

 

Palveluntuottajan oikeudet ja vastuu 

Palveluntuottajalla on oikeus pyytää palvelun rekisteröitymisen kannalta olennaisia lisätietoja käyttäjältä ennen rekisteröitymisen hyväksymistä. 

Palveluntuottajalla on oikeus estää käyttöehtojen vastaisen sisällön julkaisu palvelussa sekä poistaa käyttöehtojen vastainen sisältö ja toiminta. 

Palveluntuottaja voi asettaa toistuvasti käyttöehtoja rikkovan käyttäjän käyttökieltoon joko kolmen (3) kuukauden määräajaksi tai kokonaan, ellei käyttäjä saamastaan kirjallisesta varoituksesta huolimatta lopeta käyttöehtojen vastaista käyttöä. 

Ennen käyttökiellon toteuttamista käyttäjälle annetaan kaksi (2) varoitusta, joista käy ilmi, että rikkomuksen toistaminen johtaa käyttöoikeuden menetykseen. Jos käyttäjä edelleenkin rikkoo käyttöehtoja, astuu käyttökielto voimaan. Erittäin vakavassa käyttöehtoja rikkovassa tapauksessa palveluntuottajalla ja alueellisilla palveluntuottajilla on oikeus asettaa käyttäjä käyttökieltoon ilman varoitusta. 

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa palvelusta sellainen käyttäjä, jolla ei ole oikeutta käyttää palvelua (esim. Lähellä.fi -palvelussa kaupallisen yrityksen edustaja) tai joka ei ole käyttänyt palvelua rekisteröityneenä käyttäjänä vähintään kahteen vuoteen. Ennen poistoa käyttäjälle lähetetään viesti aiheesta. 

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta rekisteripitäjinä ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Palveluntuottajalla on tarvittaessa oikeus käsitellä käyttäjän palvelun kautta saatuja henkilötietoja. 

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä, käytöstä, puutteellisuuksista tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään valvo eikä vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys. 

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. 

Palvelutuottajalla on oikeus oman harkintansa mukaisena ajankohtana muokata ja muuttaa Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuuden käyttöehtoja, tietosuojakäytäntöä, ulkoasua, sisältöä, toimintaa ja saatavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia verkkopalvelusta tai lopettaa palvelu osittain tai kokonaan. 

Palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista ja käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla, mikäli tiedottaminen on kohtuudella mahdollista. Palveluntuottaja voi tiedottaa käyttäjille myös muista palveluun sekä sen käyttöön liittyvistä asioista palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Palveluntuottajalla on oikeus tuottaa koosteita ja tilastoja palveluiden käytöstä ja näyttää niitä julkisesti ilman tunnistetietoja. 

Palveluntuottajalla on oikeus jakaa rajapintojen kautta itse tuottamaansa ja toimijoiden tuottamaa sisältöjä ei-kaupallisten kolmansien osapuolten käyttöön.  

Kävijätietojen keräys 

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi. 

Palveluntuottaja noudattaa Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuuden ylläpitämisessä henkilötietoihin liittyvää lainsäädäntöä sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Rekisteröityneistä verkkopalvelukokonaisuuden käyttäjistä muodostetaan palvelun rekisteröityneiden käyttäjien rekisteri. Se sisältää Lähellä.fi -verkkopalveluun rekisteröityvien, sivustolle sisältöä tuottavien organisaatioiden yhteyshenkilöiden antamat henkilötiedot. 

Henkilötietoja käytetään Lähellä.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa myös käyttäjien antaman palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli palautteen antaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. 

Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä Lähellä.fi -verkkopalvelussa. 

 

Riitojen ratkaiseminen 

Verkkopalvelukokonaisuuden käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan palveluntuottajan tai alueellisen palveluntuottajan käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.