• Volontäruppdrag

VILL DU HJÄLPA, VARA MED OCH PÅVERKA PÅ ETT SÄTT SOM PASSAR JUST FÖR DIG?

Är du intresserad av att ta del i meningsfulla aktiviteter och inflytelserik verksamhet? Vill du vara med i volontärverksamhet och vara en del av dess långa och traditionella historia? Genom volontärverksamhet kan du påverka saker som du brinner för, när och hur det passar dig själv. Olika slags volontäruppdrag erbjuder dig nya aktiviteter, nya kunskaper, nya bekanta och mycker mer.

Enligt forskning ger volontärverksamhet glädje, välfärd, nya kunskap och kompetens samt oförglömliga upplevelser.

Det finns många möjligheter att vara volontär

Exempel på olika engångsuppdrag

insamling, vardagshjälpen, it-assistent, talkoarbete, olika uppgifter i evenemang, med sociala medier eller kommunikation

 

Exempel på olika kontinuerliga uppdrag

  • Stödperson: vänskap för alla åldrar, minnesfadder

  • Gruppledare

  • Telefonjour / chat i olika föreningar

  • Klubb- och föreningsverksamhet

  • Förtroendevald: delta med i föreningens styrelse eller arbetsgrupper

 

På dessa sidor hittar du information också om volontärutbildning

Vad är Lähellä.fi?

Lähella.fi samlar ihop tusentals olika föreningar, deras volontärverksamhet och andra aktiviteter. Lähellä.fi används i hela Finland. Du kan söka volontäruppdrag på din egen ort eller i hela Finland, vare sig det är Utsjoki eller Tammerfors!