• Stöd och hjälp

BEHÖVER DU STÖD, SÖKER DU HJÄLP ELLER HANDLEDNING? VI ÄR NÄRA DIG!

I livet råkar vi alla ibland ut för situationer där vi behöver hjälp eller känner att våra egna resurser inte räcker till. Föreningar erbjuder kamradstöd, diskussionsgrupper och handledning som du kan få hjälp av enligt dina egna behov. Du behöver inte vara ensam. På dessa sidor hittar du stöd och information.

Vilket stöd erbjuder föreningar? 

Föreningar bygger upp förutsättningar och verksamhet som stöder välfärd och hälsa och förbättrar människornas möjligheter till delaktighet. Bekanta dig med stödverksamhet och hitta rätt aktivitet just för dig.

Du är inte ensam, vi är nära dig.

Rådgivningstjänsten för föreningar ger sakkunnig information om kamradstöd, tjänster, socialskydd, grundläggande rättigheter och lagstiftning samt hjälp med ärenden hos myndigheterna, rehabiliteringsvägledning och juridisk hjälp.

Volontärer och kamratstödpersoner ger stöd och diskussionshjälp och delar erfarenheter med den som insjuknat och hens närstående.

Aktivitets- och stödgrupper erbjuder aktiviteter för människor som delar gemensamma erfarenheter i liknande livssituationer. Man kan delta i fritidsverksamhet och gå med i grupper och aktiviteter, men det finns också diskussionshjälp vid behov.

Kamratstödsgrupper är ofta små grupper där personer i liknande livssituationer stödjer varandra och delar gemensamma erfarenheter. Bekanta dig med stödverksamhet och ta kontakt med föreningar. Du behöver inte vara ensam!tarvitse jäädä! 

Riksomfattande stödlinjer och chattar stöder och handleder i många olika livssituationer just när du behöver det, snabbt och enkelt hemifrån.

Guider och webbtjänster ger dig information när du behöver det.

Kurser och evenemang erbjuder information, stöd och verktyg.

Vad är Lähella.fi?

Lähellä.fi samlar ihop tusentals olika föreningar, deras stöd och andra aktiviteter. Lähellä.fi används i hela Finland.

Du kan söka stöd, hjälp och handledning på din egen ort eller i hela Finland, vare sig det är Utsjoki eller Tammerfors!