• Info om tjänsten

INFO OM TJÄNSTEN

Lähellä.fi -webbtjänsten är en webbplats som samlar ihop tusentals olika föreningar och deras stöd, evenemang, volontärverksamhet och andra aktiviteter. Den grundades för att underlätta upptäckten och kommunikationen av medborgarorganisationer, föreningar, samfund, församlingar, kommuner, städer, icke-kommersiella företag, frivilligarbete och utvecklingsaktiviteter.

Lähellä.fi används i hela Finland.

Aktörer som producerar innehåll i Lähellä.fi – välkommen med i gänget

Följande aktörer producerar innehåll i webbtjänsten:

  • organisationer och föreningar

  • sammanslutningar

  • församlingar

  • kommuner och städer, samt

  • icke-kommersiella företag.

Om du är aktiv inom medborgar- eller föreningsverksamhet kan du avgiftsfritt registrera dig och producera innehåll i tjänsten utan kostnader.

Ta kontakt

Via e-post: info@lahella.fi