• Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö

Toiminnan kohderyhmänä ovat Laptuote-säätiön palvelujen piirissä olevat nuoret, jotka hyötyvät ehkäisevän päihdetyön tuesta ja ohjauksesta. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten päihdekokeiluja ja estää päihteiden käyttöä niin, että nuoret löytävät terveemmän elämäntavan mukanaan tuomat hyödyt, jotka voivat kantaa läpi elämän. Lisääntynyt tietoisuus päihteiden haittavaikutuksista ja tämän mukanaan tuoma muutos arjen toiminnoissa lisäävät nuorten hyvinvointia. Toiminnassa toteutetaan erilaisia ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä kohdennettuja tiedotuskampanjoita Laptuote-säätiön palveluissa oleville nuorille ja lisätään ehkäisevää päihdetyön sisältöjä nuorille tuetettuihin palveluihin osana valmennusta.

Målgrupp

Ålder 18-64

Form

Handledning, rådgivning och krisarbete, Gruppaktiviteter

Språk

Finska

Område

Villmanstrand

Läs mer

Webbadress

www.laptuote.fi

Telefonnummer

+358408269882

Dessa kan intressera dig