• Pohjanmaan Yhdistykset ry

Pohjanmaan Yhdistykset ry

    Monialayhdistykset

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- edistää Pohjanmaan väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä yleistä hyvinvointia

- edistää jäsenjärjestöjen ja Pohjanmaalla olevien sosiaali- ja terveysalan yhdistystenyhteistyötä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- tarjoaa tarkoitukseen sopivat toimitilat

- ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään näiden yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa

- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

- järjestää valistus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa on terveyttä edistävää ja tukea antavaa tietoa

- toimii ihmisten kohtauspaikan järjestäjänä

- toimii yhteistyössä terveyttä edistävien laitosten ja yhteisöjen kanssa

- tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja

- tuottaa ohjaus- ja neuvontapalveluja ja tekee tuottamistaan palveluista ostopalvelusopimuksia kunnan tai muun julkisen sektorin kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

- voi vuokrata hallitsemaansa tilaa jäseninään olevien rekisteröityjen yhdistysten sekä rekisteröidyn osuuskunnan käyttöön

- järjestää ilmaisia sekä maksullisia koulutustilaisuuksia

- voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta

- toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräyksiä

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- voi harjoittaa kahvilaliikettä yhdessä liikepaikassa

- voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton ja muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

Toimintaa

Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tapahtumia

Postiosoite

Korsholmanpuistikko 44
65100 Vaasa
Pohjanmaa, FI

WWW-osoite
https://www.pohy.fi

Sähköpostiosoite
info@pohy.fi

Puhelinnumero
044 709 1141

Facebook
https://www.facebook.com/POHYry

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCbpzmSm-zLYIOUvLy_Yn9ZA